Vanessa Dornseiff

Vanessa Dornseiff

"NLP Master, IN"

"NLP Master, IN"

Has achieved "NLP Master, IN" at Landsiedel NLP Training