Menu
Ryszard Gąsierkiewicz
Ryszard Gąsierkiewicz

Has achieved "NLP Trainer, IN"

Specialization

 • NLPsych
 • NLP
 • Life
 • Personal
 • Health
 • Relationship
 • Conflict
 • Educational
 • Sports
 • Business
 • Executive
 • Burnout
 • Team
 • Project
 • Transitional
 • Neuro
 • Mental
 • Mentor
 • Systemic
 • Hypnosis

About

Ryszard Gąsierkiewicz - były kandydat na pilota wojskowego w Dęblinie, prawnik, pedagog, terapeuta, twórca audycji radiowych, trener sportu, specjalista w zakresie odnowy biologicznej. Od 20 lat zajmuje się również ratownictwem górskim, był założycielem i kierownikiem sekcji medycznej Specjalistycznych Zespołów Ratowniczych w Polskim Czerwonym Krzyżu. Za udział w akcjach ratowniczych został odznaczony „Medalem Za Poświęcenie i Odwagę”, Srebrną Odznaką Zasługi Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Orderem Zasługi dla Zwalczania Powodzi. Do 1990 roku pracował w przedsiębiorstwach państwowych na różnych szczeblach zarządzania - od kierownika działu po prezesa. Jeden z pierwszych w Polsce trenerów technik szybkiego uczenia się - szybkiego czytania i technik zapamiętywania, jest też głównym sędzią ogólnopolskich konkursów w tych obszarach. Zafascynowany poszukiwaniem „kamienia filozoficznego” pod kątem skuteczności działania w stresie, „odkrył” NLP w latach 90-tych. A to programowanie neurolingwistyczne, ze względu na swoją spójność i prostotę, uczyniło go wielkim zwolennikiem do dziś. Prowadzi NLP na kursach otwartych obejmujących wszystkie poziomy umiejętności, stosuje je w zarządzaniu, szkoleniach i coachingu, gdyż od 20 lat prowadzi firmę szkoleniowo-doradczą o zróżnicowanym profilu (odpowiadającym jego doświadczeniom i umiejętnościom). Uczył tajników NLP na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W Polskim Radiu prowadził cotygodniowy program „Nie trać głowy” propagujący różne, skuteczne w praktyce techniki NLP (patrz zdjęcie). Jak dotąd jego pierwsza książka została opublikowana „NLP Methods”, kolejne książki na ten temat są przygotowywane do druku. Założył Policealną Szkołę Psychologii i Komunikacji Interpersonalnej - specjalność NLP - jedyną w Polsce szkołę, w której oprócz interdyscyplinarnych kursów z psychologii prowadzone są szkolenia na wszystkich poziomach NLP. Znany jest z niekonwencjonalnych metod działania - jednym z jego sztandarowych działań szkoleniowych są rozżarzone węgle, po których od 20 lat chodzi razem z uczestnikami prowadzonych przez siebie szkoleń.

Institute Addresses

 • 31-216 Kraków,
  Poland

For the content of the profile is only the person responsible who created and updates the profile. All details are without guarantee.