Ryszard Gąsierkiewicz
Head of Centrum Edukacyjne WELES


Msc Agnieszka Gąsierkiewicz